Každodenne sme obklopení rôznymi skratkami. Počnúc tými bežnými ako je  SMS, TV, PC, CD či HighTech. Jednou z tých novších je aj skratka LED. Táto skratka  je odvodená od anglického slovného spojenia „light-emitting diode“. Je to vlastne označenie