Krátke zbrane sú kategóriou zbraní, ktorá si stále udržuje svoju popularitu a aj výskumníci venujú do tejto kategórie zbraní značnú časť svojho vývoja. Dôvody sú jednoduché a prozaické, tieto zbrane sú využívané nie len profesionálnymi zložkami. Veľkú obľubu majú