Hemangióm sa radí do kategórie nezhubných nádorov. Je to zhluk abnormálne vyvinutých ciev alebo cievam podobných mechúrikov, naplnených krvou. Preto má zväčša červené sfarbenie. Hemangióm sa vyskytne u približne každého desiateho novorodenca. Častejšie sa vyskytuje u dievčat