Jedným z najpoužívanejších  stavebných materiálov  je v súčasnosti určite betón. Pred nepriaznivým až deštruktívnym pôsobeniam vonkajších hlavne atmosférických vplyvov ho je potrebné priebežne chrániť, aj aplikáciou vhodnej farby na betón. Betón nevytvára len nosné murivo rôznych