Niektoré mestské rodinné domy sú stavané tesne vedľa seba a hoci majú záhrady, sú malé a len ťažko sa dajú efektívne využiť tak, aby sa v nich ponechala zeleň a využívali sa ako skutočné záhrady. Takéto malé mestské záhrady je