Pred chvíľkou som si uvedomil, že som počas svojej životnej púte bol okolnosťami prinútený urobiť na kolene niečo, kam by sa dala vhodne odkladať rozmanitá obuv mojej rozrastajúcej sa rodiny. Boli to samozrejme amatérsky vyrobené drobné kusy