Bezhotovostné platby možno v súčasnosti vykonávať niekoľkými možnými spôsobmi. V poslednej dobe však začali vznikať a zavádzať sa do nášho každodenného života zaujímavé služby poskytované hlavne nebankovými subjektami. Podobne ako aj niektoré banky dokážu nahradiť klasickú platobnú kartu