Anémia je ochorenie krvi, nazývané tiež bežne ako „chudokrvnosť“. Charakterizuje sa ako zníženie koncentrácie hemoglobínu (červeného krvného farbiva, ktoré je súčasťou červených krviniek) v krvi. Presné hodnoty, pri ktorých sa už množstvo hemoglobínu definuje ako anémia, sa uvádza