‚What’s up?‘ je jednou z mnohých fráz, ktorými vás môže pozdraviť Američan. Ako slušnosť káže, na otázku, ktorá v preklade znamená ‚Čo sa deje?‘, odpoviete ako ‚Oh, you know, I’ve had a rough few weeks? Thanks for asking, I really needed to