offshore spoločnosti

Prečo zakladať offshore spoločnosť? Určite to nie je len daňový raj

Jedným z najčastejších motívov využívania offshore spoločností je zabezpečenie anonymity skutočného vlastníka firmy. Offshore bankovníctvo a miestny právny systém rešpektujú právo na súkromie a ponúkajú spoľahlivé právne nástroje na jeho udržanie. Anonymita vlastníckych vzťahov offshore spoločnosti je vo svojom princípe jednoduchým využitím práva na súkromie. Založenie takejto spoločnosti je rozhodnutím nezdieľať svoje súkromné záležitosti so širokou verejnosťou. A právo na súkromie je jedným z vôbec najzákladnejších ľudských práv.

Založenie offshore spoločnosti môže mať aj ochrannú funkciu

Dôvodov, prečo klienti vyhľadávajú v obchodnom svete možnosť anonymity, je niekoľko. Tým základným je snaha vystúpiť zo stredu pozornosti. V mnohých prípadoch totiž nemusí byť prílišná pozornosť najbližšieho okolia žiadúca, či už z okruhu rodiny a priateľov, tak aj zo strany najrôznejších úradov. Anonymita vlastníctva offshore spoločnosti taktiež primeraným spôsobom znižuje pravdepodobnosť, že sa klienti stanú terčom trestnej činnosti vo forme vydierania. Zločinci páchajúci majetkovú trestnú činnosť si vyberajú svoje obete aj podľa majetkových pomerov.

offshore spoločnosti

Offshore spoločnosti sú výhodné

Anonymita offshore spoločnosti

K vyhľadávaniu potencionálnych obetí potom môžu použiť verejné databázy ako obchodný register, alebo kataster nehnuteľností. Ak nevyužívate anonymitu a nechránite svoje súkromie, uvádzate seba aj svoju rodinu do situácie objektívneho nebezpečenstva. Anonymitu offshore spoločnosti možno preniesť na vlastníctvo rôznych nehnuteľností. Princípom je prevod vlastníckeho práva na nehnuteľnosť z fyzickej osoby na offshore spoločnosť. Prostredníctvom tohto postupu je zabezpečené, že vo verejne prístupných zdrojoch figuruje ako skutočný vlastník offshore spoločnosť.

Čo je to nominee služba offshore spoločnosti?

Pre väčšie posilnenie miery anonymity možno využiť tzv. nominee služieb, ktorých princípom je zabezpečenie dôveryhodných a preverených osôb, ktoré za fixný poplatok nahradia skutočného akcionára alebo riaditeľa. Týmto spôsobom potom dochádza k posilneniu anonymity faktického akcionára a riaditeľa. S pomocou tohto postupu je riadenie spoločnosti delegované na nezávislú tretiu stranu, ktorá vykonáva svoju funkciu na základe pokynov benefičného vlastníka. Za delegované osoby a ich aktivity vždy plne zodpovedá registračný agent, ktorý môže poskytnúť nominee osoby do rôznych funkcií.