Pokládka zámkovej dlažby má svoje pravidlá

Pod pojmom zámková dlažba si môžeme predstaviť množstvo rôznych prevedení a variant mrazuvzdornej betónovej dlažby vhodnej na spevnenie plôch v exteriéri a vytvorenie chodníkov, terás či prístupových a príjazdových ciest, ktoré sú veľmi odolné a vyžadujú minimálnu údržbu. Zámková dlažba znesie aj veľmi vysoké zaťaženie, ktoré však zabezpečuje nielen samotný produkt, ale predovšetkým správne prevedená pokládka zámkovej dlažby a správne pripravená podkladová vrstva. Veľkými výhodami zámkovej dlažby sú pestrosť tvarových aj farebných možností, okamžitá funkčnosť hneď po položení, ale tiež možnosť kedykoľvek ju v prípade potreby opätovne rozobrať, napr. pri výkopových prácach či stavebných zmenách.

Rozdielna pokládka zámkovej dlažby pre peších a pre autá

pokládka zámkovej dlažby

Pokládka zámkovej dlažby vykonaná profesionálmi vás ušetrí mnohých starostí

Pokládka zámkovej dlažby patrí vďaka trvácnosti a pevnosti betónu stále k veľmi vyhľadávaním možnostiam ako riešiť dláždenie najviac zaťažovaných verejných aj súkromných plôch v exteriéri. Samotná pokládka zámkovej dlažby ako aj výber hrúbky dlaždičiek či vrstva podkladu závisí predovšetkým od účelu, na ktorý chcete danú plochu využívať. Rozdielny prístup si vyžadujú chodníky pre peších a iný terén je potrebné vytvoriť pre parkovacie miesta či príjazdové cesty, ktoré budú pravidelne zaťažované ťarchou osobného auta či viacerých aut. Pokládka v závislosti od celkovej veľkosti plochy môže byť robená ručne alebo mechanicky, najčastejšie však kombináciou oboch spôsobov.

Odborne či svojpomocne?

Pokládka zámkovej dlažby nie je mimoriadne náročným úkonom, ale istú zručnosť a prax si rozhodne vyžaduje. Ak teda nie ste práve domáci kutil, ktorý má v tomto smere potrebné skúsenosti, je lepším riešením zveriť pokládku do rúk odborníkom s praxou. Odborníci presne vymerajú a vypočítajú množstvo materiálu, ktoré bude potrebné a tiež ovládajú spôsob, akým konkrétny typ zámkovej dlažby uložiť aj to, aké pravidlá je potrebné dodržať, aby bol výsledný efekt naozaj kvalitný a dlhodobý. Nuž a v neposlednom rade majú k dispozícii aj potrebné mechanizmy, ako je napr. vibračná doska, ktorá je pre pokládku zámkovej dlažby tiež nevyhnutná, čím vám ušetria množstvo času, starostí aj práce.