Podmienky založenia s.r.o. s vysokou mierou anonymity

Čo je vlastne tá anonymná s.r.o. a aké sú zhruba podmienky založenia s.r.o. s vysokou mierou utajenia jej organizačnej štruktúry a vlastníckych vzťahov? Vhodnou kombináciou a personálnym prepojením offshore spoločnosti, nominee servisu a už existujúcej domovskej spločnosti s.r.o., je možné s pomocou  špecializovaných agentúr vytvoriť novú anonymnú s.r.o. Samozrejme, že podmienky založenia takejto s.r.o. musia byť svojim spôsobom špecifické. Presne také, aké poskytujú niektoré offshore krajiny majúce povahu tzv. daňového raja. Vznikne tak spoločnosť s verejne nevyhľadateľnou štruktúrou vlastníckych vzťahov, v ktorej funkciu spoločníka i jednateľa vykonáva zahraničná právnická osoba.

podmienky založenia s.r.o.

Predtým než sa do podnikania pustíte, je dobré si zistiť podmienky založenia s.r.o.

Podmienky založenia s.r.o. v offshore prostredí

Základný mechanizmus založenia a fungovania anonymnej s.r.o. je kombináciou diskrétnosti offshore spoločnosti a právnej formy našej spoločnosti s ručením obmedzeným. Ak chcete vytvoriť takéto anonymné s.r.o., potom sú potrebné dve spoločnosti. Prvou je najprv offshore spoločnosť. Presnejšie International Business Company (IBC) so sídlom v niektorom z daňových rajov. Funkciu riaditeľa offshore spoločnosti vykonáva nominovaná osoba, ktorá na základe zmluvy o nominee servise koná výlučne v súlade s pokynmi vlastníka spoločnosti. Tá istá dosadená osoba tiež vlastní 100% podiely spoločnosti v prospech pravého vlastníka spoločnosti, čo je zabezpečené formou zmluvy o založení spoločnosti.

podmienky založenia s.r.o.

Podmienky založenia s.r.o. v offshore prostredí – Gibraltár.

Ready made spoločnosť

K tomu, aby boli splnené podmienky založenia s.r.o. s vysokou mierou anonynymity, je potrebná existencia aj domovskej s.r.o. Mnohé agentúry pôsobiace v tejto oblasti vám ponúknu predpripravenú spoločnosť potrebnú na vybudovanie takejto anonymnej podnikateľskej štruktúry. Hlavná výhoda anonymného s.r.o. je zachovanie práva na súkromie vlastníkov firiem. To je zaručené používaním offshore spoločnosti a nominee servisu, ktoré poskytujú dostatočnú ochrannú vrstvu pre súkromie a vlastnícke pomery. Informácie o skutočnom vlastníkovi sa nedostanú do verejných registrov a jeho súkromie bude chránené. Ďalšou výhodou je aj právna subjektivita. Podmienky založenia s.r.o. takejto anonymnej povahy, aj napriek prítomnosti nominovaných cudzích štátnych príslušníkov v jej štatutárnych orgánoch, umožňujú zachovať s.r.o. ako domáci právny subjekt.