plynove-pistole

plynové pištole

Plynové pištole sa využívajú aj na signálnu streľbu