pilčícka obuv

Pilčícka obuv môže zachrániť život

Absolútnu bezpečnosť pracovníkov pri vykonávaní rôznorodých prác v lese docieliť nemožno. Okrem značných rizík vyplývajúcich z vykonávania týchto prác ovplyvňujú bezpečnosť práce výrazne tiež premenlivé podmienky práce v lese, vrátane podmienok klimatických. Rešpektovaním zásad bezpečnej práce a používaním strojov, technických zariadení a náradia zodpovedajúcich požiadavkám bezpečnostných predpisov možno však výrazne obmedziť možnosti vzniku pracovných úrazov. Pilčícka obuv je pomáha takisto.

pilčícka obuv
Špeciálna pracovná protiporezová lesnícka – pilčícka obuv

Pilčícka obuv ako súčasť ochrany

     Protiporezová lesnícka pracovná obuv je určená najmä pre pracovníkov pohybujúcich sa v náročných horských podmienkach pri ťažbe dreva. Pilčícka obuv musí spĺňať tie najprísnejšie požiadavky certifikačných úradov, ktoré normy pravidelne sprísňujú.  Kvalitná obuv pre pilčíkov je hydrofóbna, protiporezová, a so stabilizátorom pätnej časti proti podvrtnutiu.  Poskytovať zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky  je samozrejmosťou vo všetkých prípadoch, keď nemožno riziká odstrániť alebo dostatočne obmedziť ich negatívne pôsobenie technickými alebo organizačnými opatreniami. Pracovníci v lese musia používať vhodné a kvalitné ochranné prilby, ochranný odev, obuv, rukavice, ochranné okuliare a tvárové štíty. Niekedy im  môžu doslova zachrániť aj holý život. Tieto ochranné prostriedky musia chrániť zamestnancov pred rizikami, nesmú ohrozovať ich zdravie a nesmú im brániť vo výkone práce. Pri ich výbere treba postupovať podľa platných noriem a predpisov.

pilčícka obuv

Zateplená lesnícka bezpečnostná pilčícka pracovná obuv

Špeciálna protiporezová pilčícka obuv

    Ak zamestnanci pracujú s krovinorezmi, reťazovými pílami, s iným technickým zariadením alebo náradím, je nutné dodržiavať pokyny uvedené v návode od výrobcu a riadiť sa inštrukciami a požiadavkami na bezpečnú prevádzku a používanie strojov, technických zariadení, prístrojov a náradia. Špeciálna protiporezová obuv je vyrobená tak, aby chránila nohy pilčíka. Predná časť obuvi je upravená a chráni nohy pred možnými zraneniami reťazou motorovej píly. Priehlavok je prekrytý ochranným materiálom, kde je všitá špeciálna ochrana odolná proti zubom motorovej píly. Zvršok tvorí kvalitná vode odpudivá potlačená koža s ochranou proti prerezaniu. Podšívka pilčíckej obuvi musí mať dobré  priedušné parametre, absorbuje pot a udržuje chodilo suché.