offshore spoločnosti

Offshore spoločnosť – niektoré jej výhody

Zakladanie offshore spoločností a možnosti offshore podnikania sa stávajú stále viac a viac populárnejšie. Vo väčšine offshore lokalít je možné založiť spoločnosť vo veľmi krátkej dobe. Každá offshore spoločnosť musí mať v danej krajine zástupcu, ktorý ju zastupuje pred miestnymi úradmi. Túto službu poskytujú agentúry automaticky vo všetkých offshore jurisdikciách. Každá offshore krajina a jej právny systém vyžaduje, aby spoločnosť mala v danej krajine, ktorá je predmetom niektorej z foriem offshore spoločností, aj svoje sídlo.

Offshore jurisdikcie majú výhodný daňový systém

Offshore spoločnosti sú atraktívnou alternatívou klasických obchodných spoločností. Offshore jurisdikcie, nazývané tiež ako daňové raje, sú okrem iného známe veľmi výhodným daňovým systémom a vysokou úrovňou anonymity. Práve od týchto dvoch hlavných výhod sa odvíja najčastejšie využitie offshore spoločností. Je to anonymita vlastníctva a daňové výhody. Najatraktívnejšími offshore európskymi štátmi sú predovšetkým Luxembursko, Lichtenštajnsko, Holandsko, Monako či Cyprus. Z početných svetových offshore finančných centier sú populárne najmä Seychely, Kajmanské ostrovy, Belize, Bahamy či Bermudy.

offshore spoločnosti

Zahraničné offshore spoločnosti pre nový biznis

Niektoré výhody založenia offshore spoločnosti

  • anonymita vlastníctva offshore spoločnosti znamená, že v obchodnom registri nie je možné nájsť mená vlastníkov offshore spoločnosti,
  • ochrana majetku a vlastníctva tiež znamená, že majetok spoločnosti môže bť oddelený od majetku určeného na offshore podnikanie; jedna offshore spoločnosť tak môže vlastniť majetok a ďalšia spoločnosť môže byť určená na podnikanie; v tomto modeli iba podnikajúca spoločnosť podlieha obchodnému riziku,
  • výhody daňového systému umožňujú aj to, že offshore spoločnosť môže byť spoločníkom ďalších spoločností; odpadá tak daňová povinnosť pri predaji podielov, takisto dividendy sú oslobodené od dane; daňový systém poskytuje mnoho výhod a spolu so zmluvou o ochrane zahraničných investícií je jedným z dôvodov stále častejšieho využívania offshore štruktúr,
  • ukrytie majetku offshore spoločnosti možno tiež využiť pred miestnymi orgánmi v prípade konkurzu alebo exekúcie;
  • offshore podnikanie dnes predstavuje lepšie podmienky a atmosféru aj s ohľadom na stále sa zlepšujúce reputáciu daňových rajov v medzinárodnom obchodovaní.