Offshore podnikanie má mnohé špecifiká a výhody

Offshore podnikanie a služby s ním spojené ponúka veľa výhod. Dnes nie je vôbec isté, či sa moderná medzinárodná ekonomika môže bez offshore spoločností a finančných služieb offshore bánk obísť. To je jeden dôvod prečo početné obchodujúce krajiny podporujú rozvoj offshore finančníctva aj napriek tomu, že sami sú onshore. Offshore vo svojom dôsledku znamená rozvoj aj onshore sektora služieb, keďže oba sektory nemôžu jeden bez druhého existovať. Dnes vraj  takmer 80 percent medzinárodných bankových transakcií sa koná v rámci offshore bankovníctva.

Offshore bankovnictvo

80 percent medzinárodných bankových transakcií sa koná v rámci offshore bankovníctva

Offshore podnikanie má vplyv aj na tuzemské trhy

Kvôli redukovaným nákladom hrá konkurencia v offshore finančnom trhu a daňových rajoch  veľkú úlohu v liberalizácii tuzemských trhov. Podľa niektorých odborníkov bol offshore obchod a podnikanie  tak úspešné, že dokonca vymohol značnú reštrukturalizáciu aj v oblasti onshore podnikania.  Často sa diskutuje o vplyve offshore finančných trhov na rozšírenie výberu offshore spoločností k obchodu s pôžičkami v dôsledku ktorého došlo k zníženiu nákladov na pôžičky až na základnú úroveň úrokových sadzieb. Pretože náklady klesli, spoločnosti si môžu požičiavať na akomkoľvek finančnom trhu.

Offshore podnikanie a jeho vplyv

Konkurencia v offshore finančnom trhu hrá veľkú úlohu v liberalizácii tuzemských trhov

Podnikanie offshore and offshore bánk

Offshore podnikaniu nevyhovuje, ak  rozdiel medzi offshore a onshore úrokovými sadzbami klesá na zanedbateľný stupeň. Aby kapitál bol plne pohyblivý, potom by mal plynúť z krajín s nízkymi reálnymi úrokovými sadzbami do krajín, ktoré majú vysoké reálne úrokové sadzby až do okamihu, kedy sa rozdiel medzi nimi vyrovná. Tento stav však nenastal, lebo v jednotlivých krajinách nie sú zhodné investičné riziká. Platí, že ak by kapitál bol absolútne pohyblivý, neexistoval by žiadny dôvod na spojenie medzi tuzemskými úsporami a investíciami, Financie by prúdili z krajiny s vysokými úsporami do krajiny s najlepšími investičnými príležitosťami, prípadne najvyššími úrokovými mierami.  Väčšina ekonómov sa však zhoduje, že plne funkčný celosvetový peňažný trh sa už rozbehol a že offshore podnikanie na  finančných trhoch sa stáva dominantným faktorom vo svete medzinárodných financií.