Cesta za prácou

Možnosti práce v  zahraničí lákajú

      Práca v  zahraničí vždy bola a  stále je pomerne lákavá a  atraktívna pre mnohých s  dobrou profesijnou kvalifikáciou alebo i bez nej.  Presťahovanie sa do cudziny je vážnym rozhodnutím z rôznych dôvodov. Niektorí chcú odísť, aby si zlepšili finančnú situáciu. Iní sa chcú otestovať v nových podmienkach, prijať ďalšiu výzvu a  prípadne sa naučiť niečo nové.  

    Mnohí odchádzajú za prácou do zahraničia aj kvôli ich osobným finančným problémom. Majú dlžoby a  výhodná práca v  zahraničí je pre nich  šancou získať späť finančnú rovnováhu. Zo začiatku hľadajú akúkoľvek prácu, ktorá by im umožnila zarobiť si peniaze. Začínajú teda s fyzickou prácou – vo fabrike či na montážnej linke. Postupne získavajú istotu a pocit bezpečia. Iní s  vyššou kvalifikáciou, znalosťou jazykov a dobrým CV pokračujú vo zvyšovaní svojej odbornej kvalifikácie. Odchod za prácou do zahraničia vnímajú ako investíciu do svojej budúcnosti. 

Cestovanie za prácou
Hľadanie práce v zahraničí znamená aj prekonávanie nových výziev.

Hľadanie si práce v zahraničí 

    Myšlienka, ako si hľadať prácu v zahraničí,  prichádza hneď po rozhodnutí odísť z  domovskej krajiny. Proces hľadania práce v zahraničí je samozrejme individuálny, ale má určité všeobecné rysy. Existujú pracovné agentúry, ktoré prácu nielen ponúkajú, ale venujú sa aj podrobným analýzam situácií na pracovnom trhu v  rámci EU. 

   Prieskumy naznačujú, že ľudia si hľadajú prácu prostredníctvom mnohých kanálov. Ako najefektívnejšie sa však ukázali webové stránky s pracovnými inzerátmi. Až 70%  ľudí si takto hľadalo prácu a  35% ju aj touto cestou získalo. Celkom efektívne sa ukázali aj obchodné portály a maklérske agentúry, nasledované sociálnymi sieťami. V prípade tých, ktorí už majú nejakých príbuzných v európskych krajinách, môže pri hľadaní práce v zahraničí zohrávať dôležitú úlohu aj rodina a priatelia. 

hľadanie si zamestnania v inej krajine
Webstránky s pracovnými inzerátmi sa pri hľadaní práce v zahraničí ukázali ako najefektívnejšie.

Špecifiká pracovnej kultúry

     Práca v inej krajine si vyžaduje pochopenie univerzálnych pravidiel multikultúrnych spoločností. Pred odchodom za prácou do zahraničia sa oplatí spoznať pracovnú kultúru v danej krajine. Čo považujeme za pracovný úspech v domácich podmienkach, môže byť pre nášho nastávajúceho nemeckého zamestnávateľa samozrejmosťou.  Pri hľadaní práce v zahraničí sa oplatí porozprávať sa s  niekým o zvyklostiach panujúcich vo vybranej krajine. Napríklad s človekom, ktorý v danom kultúrnom prostredí už nejaký čas žije a  pracuje.