Výletná loď

Láka vás dovolenka na výletnej lodi? 

     Konečne ste sa rozhodli vybrať sa v tejto dovolenkovej sezóne  na dlhší pobyt na nejakej výletnej lodi? Možno až na palube úplne luxusnej zaoceánskej lode plnej komfortu a  zábavy? Aby dovolenková plavba na turistickej lodi prebehla hladko a hlavne bezpečne, bude potrebné najprv riadne nalodiť cestujúcich a posádku. 

    Nalodenie je celý postup nástupu na výletnú loď pred plavbou. Toto je nielen dôležité, ale aj prísne dodržiavané kapitánom lode a členmi posádky. Čas nalodenia je uvedený v cestovných dokladoch, ktoré dostávame od našich turistických poradcov. 

starší pár na lodi
Dovolenka na lodi môže byť to pravé orechové aj pre vás!

Výletné lode majú tiež svoj check-in 

     Do prístavu musíte prísť maximálne dve hodiny pred začiatkom cesty. To je dôležité, pretože ak meškáte, loď na vás bohužiaľ nepočká. V prístave alebo v cestovných dokladoch dostaneme aj špeciálne štítky na označenie batožiny, ktorú potom treba odovzdať personálu. To umožní posádke doručiť kufre priamo do vašej kabíny. Nezabudnite si však nechať príručnú batožinu s dokladmi potrebnými na odbavenie.  

cruise ship
Check-in a administratíva je tiež dôležitá.

Batožinový lístok

     Veľmi dôležité je presne a predovšetkým čitateľne vyplniť batožinový štítok. Najlepšie je to urobiť veľkými písmenami a zadať údaje ako: meno a priezvisko, číslo kajuty, názov lode, dátum a prístav nalodenia či vylodenia.

   Na check-in najčastejšie postačuje pas a doklady, ktoré sme dostali od cestovnej kancelárie. Pokiaľ sú potrebné ďalšie doklady, napr. víza, určite takéto informácie dostanete od pracovníkov cestovej kancelárie. Všetky dokumenty musia byť odovzdané personálu v prístave. Ten starostlivo skontroluje vaše údaje a na základe toho vám vydá palubný lístok.  

Každý rekreačný pobyt končí vylodením

     Vylodenie je  procedúra opustenia lode po skončení plavby. Na samotnom procese nie je nič zložité a jeho presný priebeh so všetkými podrobnosťami je popísaný v brožúre, ktorú vám posádka počas plavby doručí do kajuty. 

     Najdôležitejšie veci, ktoré si treba pamätať pred vylodením? V prvom rade musíte zaplatiť všetky poplatky a zaplatiť účet na recepcii lode deň pred koncom plavby. Tam dostanete aj visačku na batožinu. Podobnú tej, ktorou bola označená naša batožina na samom začiatku dovolenkovej cesty výletnou loďou.