hnojivo na zemiaky

Ktoré hnojivo na zemiaky používať?

Zemiaky sú plodinou, ktorá je veľmi produkčná, pokiaľ je jej zabezpečená dostatočná výživa a vlaha. Najväčšiu pozornosť pestovateľa vyžadujú skoré a veľmi skoré odrody.

Pre najlepšiu úrodu je dobré použiť minerálne hnojivo na zemiaky, kompost. Nemenej dôležité je zabezpečiť rovnomernú závlahu, kypré a teplé rastové lôžko. Zároveň treba udržiavať pestovateľskú oblasť bez burinného porastu, od vysadenia až po zber plodín.

Ako pripravíme pôdu s hnojivom na zemiaky?

Na jeseň, po výbere úrody, treba pôdu znovu pripraviť na nadchádzajúci rok. Pôdu prekopeme alebo preorieme do hĺbky 20 cm a zapracujeme minerálne, fosforečné a draselné hnojivo na zemiaky. Neskôr v jeseni ju znovu preorieme až do hĺbky 30 cm a necháme v hlbokej brázde odpočívať až do jari. Vtedy je pôda už pripravená  na výsad nového sadiva.

Dobre vyklíčené hľuzy sadíme do hĺbky 6-8 cm, klíčkami smerom nahor. Do každej jamky sa prisype hnojivo na zemiaky, zmes zmiešaná z rašelinového kompostu, dusíkatého minerálneho hnojiva, prípadne minerálneho granulátu NPK.

Starostlivosť o zemiaky však pokračuje aj keď začnú vyháňať. Treba ich ochraňovať voči plesniam preventívnym postrekom prípravkami, ktoré je bežné dostať v malých baleniach. Ochranu voči škodcom zabezpečíme najefektívnejšie manuálnym ošetrením. V prípade kalamitného rozšírenia treba použiť chemické prípravky.

Zemiaky sa často pestujú na tej istej parcele pár rokov po sebe. Po troch až štyroch úrodách je vhodné nechať pôdu oddýchnuť a nasadiť jednu z nenáročných plodín ako ďatelinu alebo len trávu. Takto sa záhradkári vyvarujú patologickému výskytu hnilôb.

Pozor na prehnojenie

hnojivo na zemiaky

Aké hnojivo na zemiaky používať pre čo najlepšiu úrodu?

Pestovatelia často svoju úrodu zbytočne prehnoja, čo má za následok len bujnenie vňate a na plod v podstate nemá vplyv.  Je vhodné použiť hnojivo s postupným uvoľňovaním živín na báze prírodného zeolitu. Treba sa vyvarovať hnojeniu nevyzretým kompost, zvyškami z domácnosti alebo popolom. Môžu mať za následok rôzne pachute a chrastavosť zemiakov. Nevhodné sú aj fekálne splašky, močovka alebo jednostranné dodávanie minerálov. Naopak, vhodné je hnojenie maštaľným hnojom, ktorý je možné dostať aj v granulovanej forme. Záhradkári zo skúseností odporúčajú aj síran amónny alebo univerzálne hnojivo cererit.

ADD YOUR COMMENT

You must be logged in to post a comment.