holdingové spoločnosti

Holdingové spoločnosti a dcérske firmy

Občas sa nám mnohým podarí zachytiť mediálne informácie, že niekde niekto založil dcérsku spoločnosť. Že materská spoločnosť sídliaca niekde za oceánom sa snaží presunúť svoje výrobné aktivity aj k nám do niektorého z priemyselných parkov. Či v poslednom čase u nás v našej republike snahy niektorých politikov o založenie energetického štátneho holdingu. Čo je to teda tá materská spoločnosť, dcérska firma, holdingová spoločnosť, holdingová štruktúra alebo ten holding?

Vzťah materskej spoločnosti a dcérskych firiem

Mnohí z nás pracujú v tzv. dcérskej firme, ktorú si založila nejaká nám neznáma materská spoločnosť v zahraničí, ktorá má takýchto dcérskych spoločností niekoľko roztrúsených po celkom svete. Všeobecne ale platí, že tieto dcérske firmy sú podriadené svojej zakladajúcej materskej spoločnosti. Vzťah materskej a dcérskej firmy je vždy vzťahom ovládaného a ovládajúceho, teda vzťahom nadradenosti, podriadenosti a závislosti.

holdingové spoločnosti

Viete, čo sú holdingové spoločnosti

Materská alebo holdingová spoločnosť?

Pre materskú spoločnosť sa tiež vžilo označenie holdingová spoločnosť, pretože práve holdingové združenie materskej spoločnosti a dcérskych firiem vytvára celú podnikovú štruktúru. Holdingová spoločnosť je tou hlavnou štruktúrou, ktorá vďaka vlastníctva imania svoje jednotlivé dcérske firmy riadi a ovláda. Materská spoločnosť väčšinou vlastní v dcérskych spoločnostiach nadpolovičný objem akcií a takto môže rozhodovať o živote v tejto firme. Materská holdingová spoločnosť zakladá dcérske firmy z rôznych dôvodov a strategických záujmov. Môže to byť napríklad vďaka výhodám menších firiem, ktoré sú omnoho pružnejšie, môžu sa spoliehať na kapitál a organizačné zázemie hlavnej materskej spoločnosti.

Čistý alebo kombinovaný holding

Existuje hneď niekoľko druhov materských, čiže holdingových spoločností. Môže ísť o tzv. čistý holding. V takomto prípade materská spoločnosť len dozoruje dcérske spoločnosti, spravuje si svoje majetkovej účasti. Nejedná sa o firmu, v ktorej by vznikali nové výrobky a služby. V inom prípade môže ísť o kombinovanú holdingovú spoločnosť, ktorá poskytuje svojim dcérskymi spoločnostiam najrôznejšie servisné služby, odbyt výrobkov a ďalšie pomocné činnosti. Úspešne však fungujú aj rôzne holdingové spoločnosti, ktoré sami vyrábajú, predávajú svoje výrobky alebo sú inak aktívne. Viac info nájdete aj TU.