offshore spoločnosť

Hlavné výhody podnikania prostredníctvom offshore spoločnosti

Offshore podnikanie pomocou spoločností založených vo vhodných jurisdikciách je v súčasnosti veľmi aktuálna téma. Aj napriek rozmanitým mediálnym diskusiám a komentárom, je istou reakciou na vývoj v domácom podnikateľskom prostredí. V tomto krátkom príspevku sa zmienime o troch hlavných výhodách, ktoré nám môže offshore spoločnosť ponúknuť. Keďže samotný spôsob offshore podnikania je veľmi individuálna vec, pri rozhodovaní o využití daňového raja to môže byť určitá kľúčová výhoda pre jedného podnikateľa, zatiaľ čo úplne nepodstatná pre iného.

Optimalizácia daňového zaťaženia

Jedným z hlavných stimulov, prečo majitelia firiem využívajú daňové raje, je ich daňové zaťaženie. Vzhľadom k vysokým daniam vo vyspelých štátoch sa firmy v snahách o maximalizáciu ziskov snažia čo najviac znížiť náklady a daňovo optimalizovať svoje aktivity. K tomuto je možné využiť vhodne navrhnuté medzinárodnej štruktúry, ktoré kombinujú jednotlivé výhody offshore a onshore jurisdikcií, a tak dokážu spoločnostiam ušetriť nemalé finančné prostriedky na zaplatených daniach.

offshore spoločnosť

Offshore spoločnosť si môžete založiť aj na Bahamách

Anonymita vlastníctva offshore spoločnosti

Offshore spoločnosť je možné tiež využiť v prípadoch, ak klient z akéhokoľvek dôvodu má záujem a požaduje, aby nebolo možné dohľadať jeho meno ako skutočného vlastníka nehnuteľností alebo iného majetku. Na zabezpečenie ešte vyššej miery anonymity možno využiť tzv. nominee služieb. Princípom takýchto nominee služieb je zabezpečenie dôveryhodných a preverených osôb, ktoré za fixný poplatok nahradia skutočného akcionára alebo riaditeľa offshore spoločnosti, a tak posilnia jeho vlastnú anonymitu.

Ochrana majetku prostredníctvom offshore spoločnosti

Veľmi obľúbené je tiež využitie spoločnosti v zahraničí z dôvodu ochrany aktív pred budúcimi nárokmi veriteľov, štátnych aparátov alebo rodinných príslušníkov. Najbežnejšou právnou formou využívanou pre tento účel je trust. Vtedy dochádza k prevodu právneho vlastníctva z pôvodného majiteľa na správcu trustu, ktorý majetok spravuje v prospech tretej osoby tak, ako určil pôvodný vlastník v trustovej zmluve.

Niektoré iné dôvody pre založenie offshore spoločnosti

Ďalším dôvodom môže byť politická stabilita v offshore krajine, znížená byrokratická záťaž, ochrana súkromia, mierna alebo žiadna finančná regulácia, oslobodenie od vedenia účtovníctva a predkladania daňového priznania.