moderné kuchyne

Čo všetko by malo naše svietidlo spĺňať?

Všetci sme obklopení rôznymi typmi svietidiel.  V našom bytovom priestore, v rodinnom dome, na pracovisku či rekreačnej chalupe. Intímne osvetlenie z rôznych svietidiel sa nám snaží vytvoriť príjemnú a občas dokonca aj romantickú atmosfére počas večere s priateľkou v dobrej reštaurácii. Svietidlo nás doprevádza cestou nočným mestom na uliciach, na palube lietadiel či výletných lodí, pri diskotékových akciách. Sú dôležitým zdrojom osvetlenia. Ale je to ich jediná funkcia?

Čo je to vlastne to svietidlo?

Svietidlá sú vo všeobecnosti zariadenia, ktoré do určitého  priestoru prenášajú svetlo. Osvetlenie daného priestoru je  vytvorené jedným alebo viacerými zdrojmi svetla. Svietidlo teda  usmerňuje svetelný tok v priestore. Je ho možné považovať za nosič svetelných zdrojov, ktoré ich chránia pred nepriaznivými vplyvmi a pripája tieto zdroje svetla do elektrickej siete. Konštrukcia jednotlivých druhov svietidiel by mala zaisťovať zníženie jasov svetelných zdrojov v určitých smeroch a odstránenie nebezpečenstva nášho oslnenia.

svietidlo

Svietidlo by ste mali kupovať výlučne od overených predajcov

Funkcií svietidla je však niekoľko

Okrem tejto základnej funkcie každého svietidla, ktorou je bezpečné osvetlenie, by každé svietidlo malo umožňovať jeho jednoduchú montáž a údržbu, má byť funkčne spoľahlivé, spoľahlivo chrániť pred dotykovým napätím. Svietidlá majú odolávať prostrediu, pre ktoré sú určené. Občas sa niektorí z nás, a stáva sa to aj mne osobne, snažia prerobiť staršie svietidlo na niečo novšie, lepšie. Prispôsobiť ho miestu, kde by sme si ho chceli umiestniť. Občas však možno zabúdame na to, že svietidlá musia byť hlavne bezpečné.

Aké všeobecné požiadavky musí spĺňať svietidlo?

Tieto požiadavky na svietidlá vychádzajú z platných technických noriem a sú overované autorizovanými skúšobňami. Ak dané svietidlo splní požiadavky, označí sa značkou CE. Na svietidle, respektíve na štítku svietidla, by mali byť povinne uvádzanie niektoré údaje. Je to hlavne  názov výrobcu,  typové označenie svietidla,  menovité napätie vo voltoch a definovaný  príkon jednotlivých svetelných zdrojov a počet týchto zdrojov. Ako aj spôsob bezpečnostného krytia. Majú tieto údaje k dispozícii vaše či moje amatérsky vyrobené svietidlá? Asi ťažko. A naviac  z hľadiska technickej dokumentácie by výrobca mal  pre každé svietidlo spracovať tzv. katalógový list svietidla. Ten by mal obsahovať údaje potrebné pre projektanta aj pre užívateľov svietidiel. Na trhu však nie vždy tieto katalógové listy výrobcovia alebo dovozcovia svietidiel poskytujú. Zložité? Mnoho úrazov a požiarov vzniká aj nedostatkami pri prevádzkovaní svietidiel, netreba to vôbec podceňovať.