cestovné náhrady

Cestovné náhrady sú preplatiteľné

Keď vás zamestnávateľ pošle na takzvanú služobnú cestu, musí vám preplatiť dopravu, jedlo a pitie, ubytovanie a ďalšie nutné výdavky spojené s prácou. Nárok na cestovné náhrady má však aj živnostník, a pokiaľ je jeho cesta spojená s výkonom práce a so službami, ktoré má uvedené v živnostenskom liste, môže si zahrnúť výdavky za cestu do daňových odvodov. Do cestovných náhrad sa dá zahrnúť naozaj veľa položiek, čo by vám malo pomôcť minimalizovať vaše výdavky na služobnú cestu. Pokiaľ jazdievate na služobné cesty pravidelne, odporúčame vám využiť firmy alebo platené softvéri či aplikácie, ktoré sa touto problematikou zaoberajú. Je totiž veľa prípadov, kedy zamestnanec / živnostník nevyužíva všetky nároky, lebo o nich nevie. A pri pravidelných služobných cestách môžeme hovoriť aj o strate niekoľko stovák Eur.

cestovné náhrady
Jedna z firiem, ktorá vám ušetrí peniaze za cestovné náhrady

Ako je to s jedlom?

Zamestnanci a ani živnostníci nemusia nijako preukazovať, aké konkrétne výdavky za jedlo a pitie počas pracovnej cesty mali. Majú nárok na paušál podľa počtu hodín bez ohľadu na to, že v skutočnosti minuli menej, alebo nejedli vôbec. Ak však jedlo zaistí priamo zamestnávateľ , stravné bude nižšie alebo žiadne. Jedlo môže firma zabezpečiť napríklad u dohovoreného partnera alebo tiež zahrnúť do úhrady za ubytovanie v hoteli (formou plnej penzie či polpenzie).

cestovné náhrady
Pri použití vlastného vozidla na služobnej ceste máte nárok na cestovné náhrady vo výške 0,193 euro za kilometer

Idete na „služobku“ autom? Cestovné náhrady sa zvýšia

Nárok na vyhláškou určenú náhradu má automaticky každý, kto so súhlasom zamestnávateľa použije na služobnej ceste vlastné auto. Náhrada má kompenzovať opotrebenie auta a jeho servis. Okrem toho má zamestnanec nárok na preplatenie pohonných hmôt, a to buď podľa skutočne zaplatenej ceny, prípadne podľa paušálu stanoveného vyhláškou. Cestovné náhrady za použitie vlastného auta sú u nás stanovené na 0,193 eura na každý kilometer. Ak teda využijete auto na pracovnú cestu z Bratislavy do Popradu, prejdete celkovo 750 kilometrov. Od zamestnávateľa by ste mali teda dostať náhradu v sume 144,75 eura.