založenie účtu vo Švajčiarsku

Ako na založenie účtu vo Švajčiarsku? Kde začať?

Švajčiarsko je známe pre svoj bankový priemysel a vysokú úroveň ochrany súkromia, ktoré banky svojim klientom poskytujú. To sú kľúčové aspekty, kvôli ktorým sa mnohí rozhodnú pre založenie účtu vo Švajčiarsku.

Kto si môže založiť účet vo Švajčiarskej banke?

Založenie účtu vo Švajčiarsku je pre každého. Švajčiarske banky sú rady, že môžu mať aj zahraničných klientov. Každá banka má nastavenú inú minimálnu výšku vkladu, čiže je potrebné vopred si zistiť, ktorá banka akceptuje množstvo finančných prostriedkov, ktoré máte k dispozícii na vklad. Môžete mať účet v švajčiarskych frankoch alebo v akejkoľvek inej mene.

Čo budete potrebovať pre založenie účtu vo Švajčiarsku?

Všetky švajčiarske banky budú vyžadovať, aby klient preukázal svoju totožnosť úradným dokumentom, zvyčajne je to cestovný pas. Ak si chcete založiť účet vo švajčiarsku online, musíte tento krok dokončiť zaslaním kópie dokladov (overených schválenou inštitúciou) poštou doporučene priamo do banky. Podľa zákona švajčiarske banky majú právo odmietnuť finančné prostriedky, o ktorých vedia alebo majú podozrenie, že boli získané prostredníctvom trestnej činnosti. Preto je pri založení účtu vo Švajčiarsku bežné, keď si banka žiada od klienta dokumenty preukazujúce pôvod jeho finančných prostriedkov. Môže to byť výpis z iného účtu odkiaľ peniaze čerpáte, alebo dokumenty z predaja majetku, domu, alebo doklady o dedičstve.

založenie účtu vo Švajčiarsku

Švajčiarsko je nie len prekrásne ale aj výhodné pre založenie účtu

Nakoľko súkromné sú švajčiarske bankové účty?

Je nelegálne, aby pracovníci akejkoľvek švajčiarskej banky poskytovali alebo odhalili akékoľvek informácie o svojich klientoch a ich účtoch. Toto tajomstvo je základom úspechu švajčiarskeho bankovníctva, takže si môže každý klient byť istý, že jeho súkromné údaje budú úplne rešpektované a chránené. V ostatných rokoch bolo medzi Švajčiarskom a niektorými krajinami vrátane USA, Nemeckom a Spojeným kráľovstvom podpísaných niekoľko dohôd za účelom odstránenia daňových únikov. Tieto dohody znamenajú, že hoci Švajčiarsko prísne chráni súkromné údaje svojich klientov, existujú určité okolnosti, kedy banky musia spolupracovať so zahraničnými orgánmi.

Založenie anonymného účtu vo Švajčiarsku

Vo Švajčiarsku zatiaľ neexistuje úplne anonymný bankový účet. Banky si vždy overujú identitu klienta pred založením účtu vo Švajčiarsku. Pokiaľ však klient hľadá najvyššiu úroveň ochrany súkromia v banke, môže požiadať o otvorenie očíslovaného účtu. Hoci pri založení účtu bude klient musieť preukázať svoju identitu, transakcie súvisiace s jeho účtom nebudú identifikované s jeho menom. Namiesto toho budú spojené len s číslom účtu.