Aj vy si môžete založiť offshore banku

Rôzna problematika súvisiaca s offshore bankovníctvom je zahalená tajomstvom a je doprevádzaná určitými dezinformácií, ale napriek tomu je možné ľahko tomu porozumieť. Jednoducho povedané, offshore bankovníctvo môžeme definovať ako medzinárodné bankovníctvo, kde dochádza k vypožičiavaniu alebo investovaniu peňažných prostriedkov v krajinách so zákonmi a predpismi, ktoré sa považujú za priaznivejšie a liberálnejšie ako tie, ktoré platia v onshore jurisdikciách. Bankový sektor a banky vždy v očiach verejnosti, ale aj podnikateľského sveta, vzbudzovali pocit bohatstva a ekonomickej moci. Nie inak tomu je aj v prípade offshore banky, ktorá sa dá založiť v rade známych, ale rovnako aj novších offshore krajinách.

Offshore banka a daňový raj

Offshore banky majú v dnešnej dobe vo svete dobrý zvuk, pretože postupom času, ako sa offshore lokality vyvíjali, naberali daňové raje na významnosti a dôležitosti. V podstate všetky výrazné bankové spoločnosti, poisťovne, trusty či holdingy majú v niektorej či rovno v celej rade offshore lokalít svoje pobočky. Ako príklad môže poslúžiť model niekoľkých bánk, ktorých pobočky sa dajú vystopovať v podstate vo všetkých hlavných karibských destináciách. Je to napríklad Bank of Nova Scotia, Royal Bank of Canada či Barclays Bank.

offshore banka

Offshore banka ponúka isté výhody a svoje účty môžete ovládať pomocou internet bankingu

Offshore banka môže poskytnúť nadštandart

Aj preto, že offshore bankové inštitúcie nepodliehajú takým prísnym reštrikciám zo strany miestnych úradov ako klasické onshore banky, môže offshore banka často ponúknuť podstatne kvalitnejší servis za výhodnejších podmienok, s celým radom nadštandardných služieb, akým je homebanking, ovládanie účtu pomocou PC či faxu, alebo internetové bankovníctvo a eCommerce.

Niektoré ďalšie výhody offshore banky

Väčšina offshore bánk nepodlieha zdaneniu, zrážkovým daniam, kolkovným a iným poplatkom a daniam za vystavené šeky, či iným formám daňového zaťaženia. To všetko v kombinácii s kvalitou a diskrétnosťou služieb, prináša pre klienta celú novú koncepciu bankovníctva, ktorá sa už mnoho rokov nazýva offshore banking. Ak pripočítame k tomu diskrétnosť, ktorú offshore banka ponúka, môže klient otvorením offshore bankového účtu získať početné zaujímavé výhody.