strelivo

Aj správne strelivo je dôležité!

strelivo

Rôzne typy streliva

Ak sa chcete venovať športovej či rekreačnej streľbe alebo je vašim koníčkom práve les a poľovníctvo, budete pre tento účel okrem správnej zbrane potrebovať aj kvalitné strelivo.

Strelivo je označením pre rôzne typy nábojov a nábojok do strelných braní a jeho výber podriaďujeme nielen účelu použitia a samotnej zbrani, pre ktorú strelivá vyberáme ale rozhodujúce sú aj kritériá, ako napr. rýchlosť, váha, presnosť strely a samozrejme aj cena samotného streliva, na ktorú je vhodné myslieť už pri výbere konkrétnej zbrane.

V zásade strelivá rozdeľujeme podľa použitia na prebíjané (strelivo využívajúce použité nábojnice), skúšobné (slúžiace pre úradné preskúšanie zbraní) a muníciu (napr. delostrelecké strelivo, granáty, riadené a neriadené raketové strely).

Strelivo a jeho rozdelenie podľa typu strely

strelivo

Strelivá a náboje

Strelivo tiež rozlišujeme podľa typu strely, napr. jednotná či hromadná strela, ale aj priebojná, výbušná, zápalná či dokonca šoková strela. Kým napríklad jednotná strela určená k zasiahnutiu konkrétneho cieľa sa po výstrele nerozdelí a zostáva jednotná, hromadná strela sa opustení hlavne zbrane rozdelí.

Strelivá, ktorých jadro alebo celá strela sú tvorené tvrdým materiálom, sú označované ako priebojná strela, výbušná strela zase obsahuje výbušnú zložku, ktorá po náraze exploduje a zápalná strela je vybavená zápalnou zložkou, ktorá sa vznieti hneď po náraze alebo už pri kontakte so vzduchom.

Štandardné a terčové strelivá

Je veľmi dôležité vedieť si vybrať správne strelivá (napr. aj TU). Aj pri streľbe na terč zo vzduchovky si môžete vybrať rôzne druhy a typy diaboliek či už s plochou, pol-guľatou alebo špicatou hlavičkou, prípadne aj s hlavičkou s dutinou.

Práve pre rekreačnú terčovú streľbu sú veľmi obľúbené športové diabolky s plochou hlavičkou, ktoré sú nielen cenovo dostupné, ale aj dostatočne presné.

Najviac používaným strelivom pri športovej streľbe zo zbrane (ako je napr. malorážka) na terč či už v tréningovej alebo aj v súťažnej streľbe je strelivo s rýchlosťou okolo 320m/s a energiou približne 140J.